Privacy Policy

Polityka prywatności Its Solutions – dla aplikacji „its Order”

Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej „its Order”, stworzonej przez firmę ITS Solutions. Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane.

  1. Zbieranie i wykorzystywanie danych

1.1. Drukowanie zamówień ze strony internetowej:
Aplikacja „its Order” umożliwia użytkownikowi drukowanie zamówień ze strony internetowej. W tym celu, aplikacja pobiera adres URL zamówienia, które użytkownik wybierze do druku. Nie gromadzimy żadnych innych danych osobowych w procesie drukowania zamówień.

  1. Udostępnianie danych

2.1. Dane osobowe:
Nie udostępniamy żadnych danych osobowych użytkowników aplikacji „its Order” innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do zgodnego z prawem wykonania usług związanych z drukowaniem zamówień.

2.2. Dane statystyczne:
Możemy zbierać i analizować anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z aplikacji w celu poprawy jej funkcjonalności i dostosowania do potrzeb użytkowników. Te dane nie zawierają żadnych informacji osobowych.

  1. Bezpieczeństwo danych

3.1. Bezpieczeństwo fizyczne i techniczne:
Przyjmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno fizyczne, jak i techniczne, w celu ochrony Twoich danych przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją. Wdrażamy również środki zabezpieczające w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią.

  1. Pliki cookies

4.1. Aplikacja „its Order” nie korzysta z plików cookies.

  1. Kontakt

5.1. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

ITS Solutions
Adres: Więcławice Stare, św. Izydora 5a/1
E-mail: wegrzyn_pawel@outlook.com
  1. Zmiany w polityce prywatności

6.1. Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących ochrony danych. W przypadku istotnych zmian powiadomimy Cię poprzez umieszczenie widocznego komunikatu na naszej stronie internetowej lub wysłanie powiadomienia bezpośrednio do Ciebie. Zachęcamy Cię do regularnego sprawdzania naszej polityki prywatności, aby być informowanym o sposobie, w jaki chronimy Twoje dane.

Data wejścia w życie: 18.06.2023

Scroll to Top